Zdraviliški park

gfdsg

gfdsg

sfdgd

sfdgd

sgfdsfd

sgfdsfd

sdgfdfg

sdgfdfg

Zdraviliški kompleks in park sta takšno obliko, ki je ohranjena še danes, začela dobivati po letu 1803, ko so zemljišča odkupili in upravno prevzeli štajerski deželni stanovi pod vodstvom grofa Ferdinanda Attemsa. Z zgrajenim Zdraviliškim domom, danes Grand hotel Rogaška, hoteloma Styria in Strossmayer in Paviljon Tempel je Rogaška Slatina dobila klasicistično podobo. Okoli leta 1900 so bile zgrajene stavbe v secesijskem slogu (Ljubljanski dom, hotel Soča), zadnji hoteli (Grand hotel Sava in Grand hotel Donat) in stavba Terapija pa v modernističnem.

Zdraviliški park in promenada, ki se združita v evropski ploščadi, predstavljata jedro okoli katerega so razvrščeni hoteli, apartmaji, bazeni, pivnica in drugi objekti. Poleg naravne zelene odeje, ki obdaja zdraviliški center, zdraviliški park in promenada z urejenimi drevoredi, zelenicami, cvetličnimi gredami in rezanimi grmovnicami, pripomoreta k prijetnejšemu počutju. V paviljonu Tempel, sredi parka, poleti potekajo promenadni koncerti. Osrednji parter zdraviliškega parka danes označuje dolg senčni drevored iz divjega kostanja in belega javorja, ki se nadaljuje v zatravljene površine z gredami nizko rezanega pušpana, ki sledi cvetočemu ornamentu.

Kristalna dvorana Grand hotela Rogaška
Osrednja zdraviliška dvorana je prizorišče plesnih in koncertnih prireditev, tudi tradicionalnega Aninega plesa s skoraj 200- letno tradicijo, ki ga danes ne prirejajo več. KRISTALNA DVORANA nosi ime zaradi lestencev, oken in ogledal ročno narejenih iz kristalnega stekla, kar opozarja na drugo pomembno dejavnost v Rogaški Slatini - steklarstvo. V dvorani se vsako leto zvrsti veliko različnih seminarjev, kongresov in poslovnih srečanj Na stenah dvorane so štiri oljne slike A. Schrötterja: ban Peter Zrinjski na vrelcu okoli leta 1640; deželni glavar, grof Ferdinand Attems, si leta 1825 ogleduje načrte izgradnje Zdravilišča; nadvojvoda Janez ob prihodu v Zdravilišče leta 1836; cesar Franc Jožef I. na obisku v Zdravilišču leta 1883.

Paviljon Tempel
Paviljon nad Glavnim izvirom (mineralna voda Tempel) je bil zgrajen leta 1819 po načrtih tržaškega arhitekta Nikole Perča. Vrelec je bil neprodušno zaprt po obsežnih hidrogeoloških delih leta 1952, izvir pa zajet globoko pod zemljo.