Grad Podčetrtek

asdfasd

asdfasd

asdfasfdsdf

asdfasfdsdf

Eden izmed pomembnih kulturnih spomenikov v Podčetrtku je prav gotovo grad Podčetrtek, ki je bil v srednjem veku v lasti savinjskega krajišnika grofa Viljema in njegove žene Heme Pilštanjske. Po grofovi smrti se je grofica umaknila v samostan, svoje posesti pa je podarila ženskemu samostanu v Krki. Po njeni smrti je grad in pripadajoča grajska posest prešla v Krško škofijo.

Škof Johann je grad Podčetrtek leta 1441 zaradi vdora Ogrov izročil cesarju Frideriku IV. Grad je bil kljub temu med leti od 1479 do 1490 v lasti ogrske vojske. V velikem kmečkem uporu pa so leta 1515 grad zavzeli kmetje. Leta 1527 je postal oskrbnik gradu Podčetrtek Hans Tattenbach in kasneje 1567 je grad dobil v zakup njegov sin Sigmund. Po zaplembi gradu Tattenbachov, so grad obdržali vse do druge svetovne vojne Attemsi. Po letu 1945 je grad žal postal splošna ljudska last in tako je grad postopoma postal popolnoma izropan. Rešili so le nekaj umetnin, ki jih hrani Posavski muzej v Brežicah.

Sedaj je grad Podčetrtek v zasebni lasti. Mogočni rumeni podčetrtški grad je prava pokrajinska in zgodovinska znamenitost.