Cerkev Sv. Matere Božje

fdgfd

fdgfd

fdfdgfdg

fdfdgfdg

Na strmem griču, ki se vzpenja na 403. m.n.m.v. stojita sredi vinogradov in čudovite narave cerkvi, ki ju obdajata škarpa in obzidje. Božjepotna cerkev sv. Matere božje je bila zgrajena v drugi polovici 15. stoletja zahodno od cerkve sv. Ane. Omenjena cerkev je bila zgrajena kot dodatna božjepotna cerkev k cerkvici sv. Ane.

Cerkev sv. Matere božje je poznana po svoji poznogotski arhitekturni lepoti in bogatimi kamnoseškimi detajli. Ladja cerkve od leta 1524 premore dvoladijski dvoranski prostor in oboke, v sredini 17. stoletja, pa so cerkvi prizidali tudi zvonik. Notranjost cerkve je bila posodobljena in predelana okoli leta 1770. Cerkev slovi po svojem velikem oltarju iz leta 1644, ki so ga v času med 1760 in 1770 tudi baročno predelali in povečali. Oltar hrani dragocen kamnit Marijin kip iz leta 1400. Cerkev premore šest stranskih oltarjev, ki jih je napravila Mersijeva rogaška rezbarska delavnica med leti 1760 in 1770. Vsakega izmed oltarjev krasijo oljne slike rogaškega slikarja Antona Lerchingerja. Cerkveni zvon pa je leta 1668 ulil Nikolaj Bosset iz Celja.

Cerkev Sv. Matere božje skupaj s cerkvijo Sv. Ane tvori kvaliteten prostorski ambient.